Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi
11-09-2015

Zapraszamy do udziału w projekcie NCBiR

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniem wniosku na Konkurs 1/1.1.1/2015 dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw 
Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

zachęcamy do składania ofert na zapytania, które przygotowaliśmy dla różnych stanowisk. 

Poszukujemy wysoko wykwalifikowanych ekspertów z zakresu m.in. konstrukcji mechanicznych, systemów wentylacji kopalni, inteligentnych czujników, napędów elektrycznych, eksploatacji i odnowy urządzeń.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zapytań ofertowych prosimy kierować na adres e-mail: k.krzykowska@ekowin.pl do dnia 22.09.2015 r.
Oferty proszę składać osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej w terminie do 25.09.2015 roku do godziny 16.00 (liczy się data wpłynięcia oferty) na adres: 
PHU "EKO - WiN" Sp. z o.o.
ul. Sprzętowa 3
10-467 Olsztyn
z dopiskiem “ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.1.1/POIR/2015”


Zapytania ofertowe można znaleźć na stronie: www.ekowin.eu w zakładce Kariera.
Z poważaniem,
Prezes EKO-WiN Sp. z o.o.
dr Ryszard Krzykowski