Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi

Kariera

Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/POIR/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.1.1/POIR/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.1.1/POIR/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.1.1/POIR/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.1.1/POIR/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.1.1/POIR/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.1.1/POIR/2016

Informacja o wynikach postępowania ofertowego w ramach Projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.1.1/POIR/2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.1.1/POIR/2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.1.1/POIR/2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/1.1.1/POIR/2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/1.1.1/POIR/2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 6/1.1.1/POIR/2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 7/1.1.1/POIR/2016

Praktyki studenckie w PHU "EKO - WIN"

Osoba ubiegająca się o odbycie praktyki studenckiej w PHU "EKO - WIN" powinna:

 • studiować na kierunku związanym z zakresem działalności PHU "EKO - WIN" m.in. aerologia górnicza, wentylacja, energetyka, ekonomia, administracja, transport, logistyka, zarządzanie, marketing;
 • ukończyć co najmniej drugi rok studiów inżynierskich lub licencjackich;
 • w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem angielskim lub innym językiem obcym;
 • w stopniu zaawansowanym obsługiwać pakiet MS Office;
 • posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Praktyka studencka w PHU "EKO - WIN":

 • jest nieodpłatna;
 • trwa miesiąc;
 • odbywa się pod kierunkiem opiekuna merytorycznego;
 • kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu praktyki;
 • może odbyć się w jednej z trzech filii wybranych przez studenta: Olsztyn, Piotrowice koło Łowicza, Katowice.

W celu ubiegania się o przyjęcie na praktykę studencką należy przesłać CV na adres k.krzykowska@ekowin.pl w tytule wpisując "Praktyka studencka" oraz filię, w której aplikant chciałby odbyć praktykę (np. Praktyka studencka Olsztyn).

Staż absolwencki w PHU "EKO - WIN"

Osoba ubiegająca się o odbycie stażu absolwenckiego w PHU "EKO - WIN" powinna:

 • mieć wykształcenie związane z zakresem działalności PHU "EKO - WIN" m.in. aerologia górnicza, wentylacja, energetyka, ekonomia, administracja, transport, logistyka, zarządzanie, marketing;
 • przedłożyć kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich;
 • w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem angielskim lub innym językiem obcym;
 • w stopniu zaawansowanym obsługiwać pakiet MS Office;
 • posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Staż absolwencki w PHU "EKO - WIN":

 • jest odpłatny;
 • trwa od 1 do 6 miesięcy;
 • kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu stażu;
 • może odbyć się w jednej z trzech filii wybranych przez absolwenta: Olsztyn, Piotrowice koło Łowicza, Katowice;
 • wymaga od kandydata uczestniczenia w zadaniach, projektach i przetargach realizowanych przez firmę.

W celu ubiegania się o przyjęcie na staż absolwencki należy przesłać CV oraz kopię dyplomu ukończenia studiów na adres k.krzykowska@ekowin.pl w tytule wpisując "Staż absolwencki" oraz filię, w której aplikant chciałby odbyć staż (np. Staż absolwencki Olsztyn).

Praca w PHU "EKO - WIN"

Rekrutacja na p  raktyki i staże trwa cały rok.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.