Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi

Oferta dla Urzędów Pracy

Kurs adaptacyjno-wdrożeniowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach robotniczych pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego

Cel kursu

Kurs adaptacyjno – wdrożeniowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie w kopalniach węgla kamiennego ma na celu zapoznanie kandydata ze specyfiką pracy w podziemnym za­kładzie górniczym, a w szczególności zapoznanie z przebiegiem procesów technologicz­nych, infrastrukturą techniczną i podstawowymi obiektami zakładu górniczego. W ramach kursu słuchacz uzyska podstawową wiedzę na temat zagrożeń występujących w górnictwie oraz nowoczesnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych mającymi na celu identyfika­cję, monitorowanie i zwalczanie poszczególnych zagrożeń.

Czas trwania kursu

Kurs przeprowadzany jest w ciągu 5 dni i trwa 40 godzin lekcyjnych, w tym 30 godzin lekcyjnych teorii i 10 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych (zjazd na dół kopalni).

Podczas szkolenia uczestnikom zapewniany jest catering (słodki poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje).

Aspekty organizacyjne

Kursy odbywają się w grupach od 5 do 20 osób.

Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów w oparciu o prezentacje multimedialne oraz jednodniowej wizyty na kopalni, podczas której uczestnicy kursu mają okazję zapoznać się z pracą kopalni, porozmawiać z górnikami. Atrakcją pobytu jest zjazd do wyrobiska podziemnego (Pole Szkoleniowe w KHW SA. KWK „Wujek”). Wykłady prowadzone są przez fachowców z branży górniczej oraz bhp-owców.

Oferujemy elastyczne terminy zajęć z dostosowaniem do potrzeb Klienta.

Podczas kursu każdy uczestnik otrzymuje niezbędne narzędzia potrzebne do nauki: materiały szkoleniowe, notes, długopis oraz upominek.

Kurs zostaje zakończony egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczestnika wiedzę. Każdy uczestnik, który odbył kurs dostaje na zakończenie „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

Warunki uczestnictwa w kursie

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla osób nie posiadających wykształcenia górni­czego lub doświadczenia w pracy górniczej, ubiegających się o zatrudnienie w kopalniach węgla kamiennego na stanowiskach pod ziemią.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zgłoszenie pod numerem tel. 32 259 25 68 lub poprzez pocztę elektroniczną:

szkolenia@ekowin.pl lub a.walasiak-rak@ekowin.pl do Sekretariatu Ośrodka oraz dokonania opłaty za kurs na konto Ośrodka.