Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi

Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa

Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa P.H.U. „EKO-WIN” w Katowicach został założony dnia 1 września 2008 roku przez dr Ryszarda Krzykowskiego. Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa P.H.U. „EKO-WIN” w Katowicach z dniem 7 maja 2008 r. został wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego oraz 6 sierpnia 2009 r. został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00164/2009.

Dbając o najwyższy poziom prowadzonych szkoleń na bieżąco zapoznajemy się z nowościami na rynku poprzez udział w targach i konferencjach. Nasi pracownicy piszą również artykuły i opracowania do poważanych czasopism branżowych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Klienta szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie Ośrodka w centrum Katowic, wyposażonej w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, jak również dzięki zakupieniu przez Ośrodek mobilnego sprzętu do prezentacji jesteśmy w stanie zorganizować na życzenie Klienta profesjonalne szkolenia wyjazdowe praktycznie w każdym miejscu Polski.

Ośrodek otrzymał referencje od Klientów takich, jak:

  • Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek”;
  • Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki”;
  • Kopalnia Węgla Kamiennego „Wesoła”;
  • Urząd Pracy;
  • Green Steel Poland;
  • Algeo.

Oferta Ośrodka Szkoleniowego obejmuje:

Szkolenia i kursy dla branży górniczej:

  • Szkolenie pt. „Obsługa, konserwacja, eksploatacja i sposoby nadzoru urządzeń odpylających typu UO, lutni wirowych typu WIR, górniczych wentylatorów elektrycznych typu GWE w wyrobiskach podziemnych”;
  • Kurs dla metaniarzy, pomiarowców i służb obchodowych zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych;
  • Nowość!!! Już wkrótce kursy językowe (hiszpański, rosyjski, angielski) dla branży górniczej

Oferta dla Urzędów Pracy:

  • Kurs adaptacyjno-wdrożeniowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach robotniczych pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego;

Szkolenia i usługi BHP, PPOŻ i Pierwsza Pomoc;

Organizacja szkoleń

Aspekty organizacyjne:

Kursy odbywają się w grupach od 5 do 20 osób.

Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów w oparciu o prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne na przyrządach. Wykłady prowadzone są przez fachowców z branży górniczej oraz bhp-owców.

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej sali szkoleniowej w centrum Katowic (wysoki budynek GIG-u) z wykorzystaniem projektorów multimedialnych, co znacznie ułatwia słuchaczom przyswojenie przedstawianego materiału.

Podczas szkolenia uczestnikom zapewniany jest catering (słodki poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje).

Na potrzeby Klientów oferujemy również specjalnie dostosowane kursy dedykowane w siedzibie Klienta.

Oferujemy elastyczne terminy zajęć z dostosowaniem do potrzeb Klienta.

Podczas kursu każdy uczestnik otrzymuje niezbędne narzędzia potrzebne do nauki: materiały szkoleniowe, notes, długopis oraz upominek.

Kurs zostaje zakończony egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczestnika wiedzę. Każdy uczestnik, który odbył kurs dostaje na zakończenie „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

Kontakt:

Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa P.H.U. „EKO-WIN” w Katowicach.

Al. Korfantego 79
40-161 Katowice
Email: szkolenia@ekowin.pl

Tel.: 32 259 25 68


NIP: 775-100-84-31
 

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. o./ Katowice, 
nr konta:  25 1050 1214 1000 0023 2924 3295