Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi

Polityka Jakości P.H.U. „EKO-WiN"

Aby sprostać wysokim wymaganiom klientów i utrzymać wypracowaną na rynku pozycję P.H.U. „EKO-WIN” przykłada wielką wagę do utrzymania na odpowiednim poziomie jakości sprzedawanych usług. Ustalone i realizowane przez Firmę cele jakościowe wskazują kierunek rozwoju Firmy.

W swoich działaniach Prezes P.H.U. „EKO-WIN” i kadra pracownicza zobowiązują się i zapewniają profesjonalną obsługę: dotrzymanie terminów i warunków dostaw, gwarancji, atrakcyjne kształtowanie cen i warunków płatności, dbanie, aby powierzone przez Klienta zadania były realizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, normą Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 oraz standardami Unii Europejskiej.

Ciągła ocena i doskonalenie Systemu Zarządzania w efekcie pozwala osiągnąć pełną satysfakcję klienta.