Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi

Szkolenia BHP

Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa P.H.U. „EKO‑WIN”, działający od 2008 roku, realizujący specjalistyczne szkolenia dla branży górniczej zwraca się do Państwa z ofertą usług w zakresie BHP.

Świadczymy kompleksowe usługi na zasadach outsourcingu, dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz własnym ośrodkiem szkolenia. Proponujemy konkurencyjne ceny i elastyczne terminy. Oferujemy korzystne rabaty dla dużych grup i stałych klientów.

Nasza oferta adresowana jest do wszystkich firm, które dążą do spełnienia wymagań przepisów prawa pracy,szczególnie do firm z branży górniczej.

Naszymi wykładowcami są specjaliści z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie BHP oraz w pracy na kopalniach.

Ceniąc Państwa czas oferujemy świadczenie swoich usług również na terenie Państwa firmy - dojeżdżamy do Klienta.

Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami i oczekiwaniami klienta - dlatego też zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

Dział szkoleń

e-mail: szkolenia@ekowin.pl

tel./fax: 32 259 25 68

tel. 695 858 512

Oferujemy następujące usługi w zakresie bhp:

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich grup pracowniczych.
 • Przeprowadzanie kompleksowej kontroli warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń.
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy oraz w drodze do/z pracy, udział w pracach zespołu powypadkowego.
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy (kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także prowadzenie rejestrów wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy).
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy (Z-10, Z-KW).
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy.
 • Sporządzenie okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy (przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy).
 • Pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
 • Pomoc w opracowaniu instrukcji bhp

Podstawowy zakres szkoleń bhp

NAZWA SZKOLENIA

CENA

/1 OS. 1)

CZAS

TRWANIA 2)

WAŻNOŚĆ SZKOLEŃ/

TERMIN 1-GO SZKOLENIA 2)

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP:

 • Instruktaż ogólny

od 40 zł

min. 3 godz.

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy (jest jednym z warunków dopuszczenia do pracy), oraz każdorazowo przy zmianie miejsca lub warunków pracy

SZKOLENIA OKRESOWE BHP:

 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

od 100 zł

16 godz.

lub do 8 godz.3)

Raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe do 12 m-cy

od rozpoczęcia pracy.

od 60 zł

 • dla pracowników inżynieryjno‑ technicznych

od 80 zł

min. 16 godz.

lub do 8 godz.3)

Raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe do 12 m-cy

od rozpoczęcia pracy.

od 50 zł

 • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

od 50 zł

min. 8 godz.

lub do 4 godz.3)

Raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe do 12 m-cy

od rozpoczęcia pracy

od 30 zł

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

od 50 zł

min. 8 godz.

Raz na 3 lata,

na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych

1 raz w roku.

Pierwsze szkolenie okresowe do 6 m-cy

od rozpoczęcia pracy.

SZKOLENIA BHP DLA FIRM Z BRANŻY GÓRNICZEJ 4)

 • dla pracowników sporadycznie zjeżdżających pod ziemię w zakładzie górniczym

od 150 zł

8 godz.

Raz na 3 lata,

na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych

1 raz w roku.

Pierwsze szkolenie przed pierwszym zjazdem na dół.

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY 5)

 • uzupełniające dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę

od 80 zł

5 godz.

lub w bloku 4 godz.

Szkolenie jednorazowe

SZKOLENIA Z PPOŻ 5)

 • uzupełniające dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę

od 80 zł

5 godz.

lub w bloku 4 godz.

Szkolenie jednorazowe

 

 1. W zależności od miejsca szkolenia i ilości zgłoszonych pracowników. Dla dużych grup ceny podlegają negocjacjom.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
 3. Samokształcenie kierowane – wykłady wg. potrzeb zamawiającego + konsultacje + materiały dydaktyczne na CD.
 4. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników sporadycznie zjeżdżających pod ziemię, wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego, w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy , zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz zasad bezpiecznego poruszania się i zachowania na terenie zakładu górniczego. Przedmiotowe szkolenie obejmuje również praktyczne zapoznanie uczestników z zasadami użytkowania aparatów ucieczkowych.
 5. Szkolenia z pierwszej pomocy i ppoż. mogą być realizowane w formie jednolitego bloku 8 godzinnego – zgodnie z ewentualnymi oczekiwaniami zamawiającego.

Zapraszamy do współpracy