Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi

Uniwersalna Strumienica Elektryczna USE-350 Uniwersalna Strumienica Elektryczna USE-350

Uniwersalna Strumienica Elektryczna USE-350 Uniwersalna Strumienica Elektryczna USE-350 Karta produktu PDF

Opis urządzenia

Zastosowanie uniwersalne jako wentylator, strumienica, dmuchawa lub inżektor. Możliwy przepływ powietrza w strumieniu swobodnym lub lutniociągiem. Usuwanie lub rozrzedzanie lokalnych i przystropowych nagromadzeń metanu strumieniem powietrza. Usuwanie lub rozrzedzanie lokalnych nagromadzeń dwutlenku węgla i innych gazów kopalnianych. Wentylacja pomieszczeń, wnęk, naroży. Klimatyzacja stanowisk pracy po podłączeniu do stosownej chłodnicy, np. ścianowej chłodnicy powietrza. Uniwersalna Strumienica Elektryczna może pracować w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).
Urządzenia spełniają warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U z 2005r. Nr 263. poz.2203) i należą do urządzeń grupy I kategorii M2. Strumienica może być również stosowana w zakładach przeróbki węgla oraz poza górnictwem w innych gałęziach przemysłu. Istnieje możliwość zmiany parametrów strumienicy w zakresie napięcia zasilania oraz elementów przyłączeniowych zgodnie z oczekiwaniem Odbiorcy. Możliwość podłączenia lutni elastycznych, metalowych, wirowych, perforowanych, itp. w zakresie średnic
250÷400 mm.