Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi

Urządzenie odpylające UO-1000/800/***

Urządzenie odpylające UO-1000/800/***Producent Wiromag sp. z o.o.

Karta produktu PDF

Opis urządzenia

Urządzenie Odpylające UO-1000/800/*** jest przeznaczone do usuwania pyłów z przepływającego przez nie powietrza, szczególnie pyłów węglowych, węglowokamiennych, kamiennych i przemysłowych. Usuwanie pyłów odbywa się metodą mokrą. Urządzenie pracuje w zamkniętym obiegu wody.

Urządzenie Odpylające UO-1000/800/*** może pracować w zakładach górniczych, w któ-rych występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego). Urządzenie spełnia warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2203) i należy do urządzeń grupy I kategorii M2.

Urządzenie Odpylające UO-1000/800/*** przystosowane jest do pracy w wyrobiskach korytarzowych drążonych kombajnami chodnikowymi, przewietrzanych wentylacją kombinowaną lub ssącą.

Urządzenie Odpylające UO-1000/800/*** może pracować jako urządzenie stacjonarne do odpylania przesypów, wywrotów, komór w podziemiach kopalń oraz w zakładach przeróbki węgla.

Urządzenie Odpylające UO-1000/800/*** można stosować poza zakładami górniczymi, np. w zakładach koksowniczych, elektrowniach, ciepłowniach, zakładach produkcyjnych z wydzielonymi strefami wybuchowości pyłu.

Urządzenie Odpylające UO-1000/800/*** może współpracować z wentylatorami typu GWE 630B/2x18,5 lub ELMECH-WLE-1013B/E, ELMECH-WLE-1255B/E oraz wentylatorami innych typów.

W Urządzeniu Odpylającym można zastosować dodatkowe elementy handlowe np. Dyszę Wirową, kierownicę wstępną, separator wstępny, zwężki redukcyjne, węże spływowe o średnicach w zakresie 80÷120 mm, części złączne, nośne.