Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi

Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000/37/P Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000/37/P

Wielonapięciowy Wentylator Górniczy  WWG-1000/37/P Wielonapięciowy Wentylator Górniczy  WWG-1000/37/P Karta produktu PDF

Opis urządzenia

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typu WWG-1000/37/P przeznaczone są do przewietrzania górniczych wyrobisk korytarzowych wentylacją odrębną oraz do współpracy z urządzeniami odpylającymi lub klimatyzacją.

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typu WWG-1000/37/P mogą pracować w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego). Urządzenia spełniają warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  22 grudnia 2005 r. (Dz. U z 2005r. Nr 263, poz.2203) i należą do urządzeń grupy I kategorii M2c.

Wentylator może być również stosowany w zakładach przeróbki węgla i poza górnictwem w innych gałęziach przemysłu. Wentylator przeznaczony jest do pracy ciągłej.

Wentylatory WWG charakteryzują się niezawodnością pracy. Zastosowanie silników elektrycznych dSOKg200L2B-P o mocy 37 kW pozwala uzyskać wysokie parametry spiętrzania i wydajności, przy wysokiej sprawności zespołu. Łopatki wirników wykonane są z trudno ścieralnej stali.

Zmieniona konstrukcja obudowy wirników pozwala zmniejszyć opory przepływu i poprawić strugę powietrza.

W wentylatorach można zastosować dodatkowe elementy handlowe: zestaw tłumików spełniających wymagania norm PN-81/N-01306 oraz  PN-N 01307:1994 dla ochrony akustycznej, elementy zmniejszające straty spiętrzenia wentylatora, np.: wloty, dyfuzory, konfuzory, zestaw złączek redukcyjnych do współpracy z lutniociągami o średnicy od 600 do 1200 mm.

Itnieje możliwość zmiany parametrów wentylatora w uzgodnieniu z Odbiorcą.