W dniach 24-26 września 2014r. P.H.U. „EKO-WIN” wzięło udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.: Wybrane zagadnienia wentylacyjne i pożarowe w kopalniach, która odbyła się w Jankowicach Rudzkich. Podczas konferencji zaprezentowaliśmy referat pt.:„Typoszereg nowych wentylatorów lutniowych P.H.U. „EKO-WIN”. Organizatorami konferencji był Główny Instytut Górnictwa oraz Koło Zakładowe SITG-GIG Katowice.

Informacje o konferencji: http://www.sitg.gig.katowice.pl/szkolenia_2014.html

Podczas spotkania, przedstawiano ogółem 25 referatów, podczas pięciu sesji tematycznych:

·         Zagrożenia pożarowe i współwystępujące

·         Zagrożenia klimatyczne

·         Wentylacja kopalń

·         Zagrożenia metanowe i utrzymanie wyrobisk

·         Aktualne zagrożenia występujące w górnictwie

Konferencja była okazją do spotkania i wymiany wiedzy oraz doświadczeń z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami.

 

Referat został opublikowany w monografii GIG pt.: Wybrane zagadnienia wentylacyjne i pożarowe w kopalniach pod redakcją Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza.


Informacje o konferencji:

http://www.sitg.gig.katowice.pl/szkolenia_2014.html