Kariera


Praktyki studenckie w PHU „EKO – WIN”

Osoba ubiegająca się o odbycie praktyki studenckiej w PHU „EKO – WIN” powinna:

 • studiować na kierunku związanym z zakresem działalności PHU „EKO – WIN” m.in. aerologia górnicza, wentylacja, energetyka, ekonomia, administracja, transport, logistyka, zarządzanie, marketing;
 • ukończyć co najmniej drugi rok studiów inżynierskich lub licencjackich;
 • w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem angielskim lub innym językiem obcym;
 • w stopniu zaawansowanym obsługiwać pakiet MS Office;
 • posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Praktyka studencka w PHU „EKO – WIN”:

 • jest nieodpłatna;
 • trwa miesiąc;
 • odbywa się pod kierunkiem opiekuna merytorycznego;
 • kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu praktyki;
 • może odbyć się w jednej z trzech filii wybranych przez studenta: Olsztyn, Piotrowice koło Łowicza, Katowice.

W celu ubiegania się o przyjęcie na praktykę studencką należy przesłać CV na adres k.krzykowska@ekowin.pl w tytule wpisując „Praktyka studencka” oraz filię, w której aplikant chciałby odbyć praktykę (np. Praktyka studencka Olsztyn).


Staż absolwencki w PHU „EKO – WIN”

Osoba ubiegająca się o odbycie stażu absolwenckiego w PHU „EKO – WIN” powinna:

 • mieć wykształcenie związane z zakresem działalności PHU „EKO – WIN” m.in. aerologia górnicza, wentylacja, energetyka, ekonomia, administracja, transport, logistyka, zarządzanie, marketing;
 • przedłożyć kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich;
 • w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem angielskim lub innym językiem obcym;
 • w stopniu zaawansowanym obsługiwać pakiet MS Office;
 • posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Staż absolwencki w PHU „EKO – WIN”:

 • jest odpłatny;
 • trwa od 1 do 6 miesięcy;
 • kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu stażu;
 • może odbyć się w jednej z trzech filii wybranych przez absolwenta: Olsztyn, Piotrowice koło Łowicza, Katowice;
 • wymaga od kandydata uczestniczenia w zadaniach, projektach i przetargach realizowanych przez firmę.

W celu ubiegania się o przyjęcie na staż absolwencki należy przesłać CV oraz kopię dyplomu ukończenia studiów na adres k.krzykowska@ekowin.pl w tytule wpisując „Staż absolwencki” oraz filię, w której aplikant chciałby odbyć staż (np. Staż absolwencki Olsztyn).


Praca w PHU „EKO – WIN”

Rekrutacja na praktyki i staże trwa cały rok.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć do góry