Opis urządzenia

Rozwiązanie konstrukcyjne i zasada działania Dyszy Wirowej chronione są umową licencyjną. Każda Dysza Wirowa jest maszyną nieukończoną i może być stosowana tylko po przyłączeniu jej do Urządzenia Odpylającego typu UO (Dz. U. z 21 października 2008 r. Nr 199, poz. 1228).

  • Dysze Wirowe typu DW/*** przeznaczone są do podnoszenia skuteczności odpylania Urządzeń Odpylających typu UO w zakresie frakcji całkowitej i respirabilnej usuwanego pyłu. Eliminacja zapylenia obejmuje pyły węglowe, kamienno-węglowe i kamienne. Dysze Wirowe można stosować do innych pyłów, po uzgodnieniu możliwości stosowania z Producentem Urządzeń Odpylających typu UO.
  • Dysze Wirowe typu DW/*** mogąpracować w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego). Urządzenie spełnia warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U z 2005r. Nr 263. poz.2203) i należy do urządzeń grupy I kategorii M2.
  • Dysze Wirowe typu DW/*** przystosowane są do pracy w wyrobiskach korytarzowych drążonych kombajnami chodnikowymi, przewietrzanych wentylacją kombinowaną lub ssącą.
  • Dysze Wirowe typu DW/*** mogą pracować jako urządzenia stacjonarne do odpylania przesypów, wywrotów, komór w podziemiach kopalń oraz w zakładach przeróbki węgla.


PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Karta produktu PDF