Opis urządzenia

Zasobnik  Lutniowy Spągowy ZLS-800 i ZLS-1000 służy do magazynowania lutni elastycznych w końcowym odcinku lutni wentylacyjnej, a następnie ułatwia ich rozciąganie w technologii przewietrzania wyrobiska korytarzowego systemem wentylacji kombinowanej z lutnią wirową i urządzeniem odpylającym. Stosowane lutnie elastyczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zezwalające na ich stosowanie w zakładach górniczych. Zaleca się stosowanie lutni elastycznych wyposażonych w metalowa spiralę z drutu (lutnie ssące).

Przykład współpracy zasobnika lutniowego z lutnią elastyczną

Na stelażu zmagazynowana jest lutnia elastyczna przyłączona do zasobnika za pomocą typowego złącza lutni elastycznych (opaski). W systemie wentylacji kombinowanej lutnia wirowa jest okresowo przesuwana, a wraz z nią zasobnik lutniowy. Lutnia elastyczna zsuwana jest wtedy ze stelaża umożliwiając przesunięcie lutni wirowej bez konieczności dopinania odcinków lutni elastycznej. Po rozciągnięciu zapasu lutni należy ponownie ją zmagazynować na stelażu dokładając równocześnie do lutniociągu odpowiedni odcinek lutni elastycznej.


PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Karta produktu PDF