Opis urządzenia

  • Tłumiki Hałasu TG Ø ***/*** przeznaczone są do obniżenia emisji hałasu wytwarzanego przez górnicze wentylatory lutniowe pracujące w systemach wentylacji ssącej tłoczącej lub kombinowanej. Zasada działania opiera sie na pochłanianiu energii akustycznej fali przemieszczającej sie przez strefę wyłożoną materiałem dźwiękochłonnym.
  • Tłumiki Hałasu TG Ø ***/*** mogą pracować w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego). Tłumiki spełniają warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. (Dz. U z 2005r. Nr 263. poz.2203) i należądo urządzeń grupy I kategorii M2.
  • Tłumiki Hałasu TG Ø ***/*** mogą być stosowane w innych gałęziach przemysłu, za wyjątkiem branży chemicznej.
  • Unikalna konstrukcja tłumików zapewnia wysoki stopień tłumienia energii fali akustycznej. Użyty materiał dźwiękochłonny charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną (klasa odporności na ogień: A1 wg PN-EN 13501-1:2004) oraz wysokim pogłosowym współczynnikiem pochłaniania dźwięku.
  • Możliwa jest produkcja tłumików o innych średnicach i długościach niż podano w tabeli, uzgodnionych z Odbiorą.


PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Karta produktu PDF