Opis urządzenia

Urządzenie Odpylające UO-1200 jest przeznaczone do usuwania pyłów z przepływającego przez nie powietrza, szczególnie pyłów węglowych, węglowo-kamiennych i kamiennych.

Urządzenie Odpylające UO-1200 może pracować w zakładach górniczych w których występują zagrożenia metanowe oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego i należy do urządzeń grupy I kategorii M2 (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego, wyrobiska z stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu).

Urządzenie UO-1200 posiada własny napęd – wentylator typu „B” zintegrowany z dyszą wirową.

Urządzenie Odpylające UO-1200 może pracować, jako urządzenie stacjonarne do odpylania powietrza na wlocie do ściany lub na jej wylocie oraz na wlocie lub wylocie do przodków z wentylacją odrębną.

Urządzenie Odpylające UO-1200 może pracować, jako urządzenie stacjonarne do odpylania przesypów, wywrotów, komór w podziemiach kopań oraz w zakładach przeróbki węgla, w prądzie powietrza wytworzonym przez wentylator głównego przewietrzania.

Urządzenie Odpylające UO-1200 można stosować poza zakładami górniczymi, jeżeli jest ono stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

W razie konieczności zaleca się stosowanie certyfikowanych tłumików TG-ø1200 produkcji WIROMAG.

Na życzenie odbiorcy wykonywane jest urządzenie UO-1200 w wersji o zmniejszonej wydajności-wykonanie 2 ( skrócona długość odkraplacza).

Dysza wirowa zapewnia stałą, wysoką skuteczność odpylania zwłaszcza frakcji respirabilnej pyłu oraz zapewnia stała skuteczność odpylania niezależną od wydajności urządzenia odpylającego.

Urządzenie może być podwieszane do obudowy za uchwyty lub posadowione na kasztach lub wspornikach stacjonarnych.

Urządzenie pracuje w zamkniętym obiegu wody.


PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Karta produktu PDF