Opis urządzenia

  • Lutnia Wirowa służy do sterowania przepływem powietrza w systemie wentylacji kombinowanej i usuwania przystropowych nagromadzeń metanu.
  • W skład Lutni Wirowej wchodzi zespół napędowy ZN-800, który steruje przepływem powietrza płynącego przez Lutnię Wirową. Lutnia Wirowa może być również wyposażona w klapę zamykaną ręcznie, służącą do sterowania przepływem powietrza w sytuacjach awaryjnych, tj. w przypadku wymontowania, odłączenia lub awarii zespołu napędowego.
  • Lutnia Wirowa może pracować w podziemnych zakładach górniczych, w których występują zagrożenia wybuchem metanu (pomieszczenia zakwalifikowane do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) i pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego). Urządzenie spełnia warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2203) i należy do urządzeń grupy I kategorii M2.


PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Karta produktu PDF