Opis urządzenia

Urządzenie Odpylające UO-400-02 jest przeznaczone do usuwania pyłów z przepływającego przez nie powietrza, szczególnie pyłów węglowych, węglowo-kamiennych, kamiennych i przemysłowych. Usuwanie pyłów odbywa się metodą mokrą.

Urządzenie spełnia warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. (Dz. U z 2005r. Nr 263. poz.2203) i należy do urządzeń grupy I kategorii M2.

Urządzenie Odpylające UO-400-02 może pracować jako urządzenie stacjonarne do odpylania przesypów, wywrotów, komór w podziemiach kopalń, zakładach przeróbki węgla oraz poza zakładami górniczymi.

Metoda odpylania na mokro polega na zassaniu zapylonego powietrza (mieszaniny powietrzno-pyłowej) z miejsc emisji pyłu. Mieszanina powietrzno–pyłowa wprowadzona jest do urządzenia odpylającego typu UO-400-02, poprzez wentylator z dyszą wirową, gdzie łączy się z wodą. Dysza wirowa zapewnia wysoką skuteczność odpylania.

Urządzenie może być wyposażone w zbiornik z akcesoriami dla realizacji zamkniętego obiegu wody. Woda tłoczona jest przy pomocy pompy wirowej ze zbiornika do dyszy wirowej. W odkraplaczu urządzenia odpylającego następuje oddzielenie powietrza od mieszaniny wodno-pyłowej. Oczyszczone powietrze jest odprowadzone do otoczenia. Mieszanina wodno-pyłowa spływa do zbiornika urządzenia odpylającego. W zbiorniku następuje sedymentacja zanieczyszczeń (pyłu). Osiadły pył należy okresowo usuwać ze zbiornika.


PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Karta produktu PDF