Opis urządzenia

Górnicze Wentylatory Elektryczne typu GWE w wersji wykonawczej 2 – wysokowydajnej przeznaczone są do przewietrzania górniczych wyrobisk korytarzowych wentylacją odrębną oraz do współpracy zurządzeniami odpylającymiw systemie wentylacji kombinowanej.

Górnicze Wentylatory Elektryczne typu GWE mogą pracować w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego). Urządzenia spełniają warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U z 2005r. Nr 263. poz.2203) i należą do urządzeń grupy I kategorii M2.

Wentylator może być również stosowany poza górnictwem w innych gałęziach przemysłu, np. w zakładach przeróbki węgla. Wentylator przeznaczony jest do pracy ciągłej.

Wentylatory GWE stanowią odpowiedniki wentylatorów typu WLE wielkości 800.

Wentylatory GWE charakteryzują się niezawodnością pracy. Zastosowanie silników elektrycznych dSOKg 160 L2-E o mocy 18,5 kW pozwala uzyskać wysokie parametry spiętrzania i wydajności, przy wysokiej sprawności zespołu. Łopatki wirników wykonane są z trudno ścieralnej stali.

W wentylatorach można zastosować dodatkowe elementy handlowe: zestaw tłumików spełniających wymagania norm PN-81/N-01306 oraz PN-N 01307:1994 dla ochrony akustycznej, elementy zmniejszające straty spiętrzenia wentylatora, np.: wloty, dyfuzory, konfuzory, zestaw złączek redukcyjnych do współpracy z lutniociągami o średnicy od 600 do 800 mm.

Istnieje możliwość zmiany parametrów wentylatora w uzgodnieniu z odbiorcą.


PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Karta produktu PDF