Opis urządzenia

Górnicze Wentylatory Elektryczne typu GWE przeznaczone są do przewietrzania górniczych wyrobisk korytarzowych wentylacją odrębną oraz do współpracy z urządzeniami odpylającymi.

Górnicze Wentylatory Elektryczne typu GWE mogą pracować w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybu-chem pyłu węglowego). Urządzenia spełniają warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 263. poz. 2203) i należą do urządzeń grupy I kategorii M2.

Wentylator może być również stosowany poza górnictwem w innych gałęziach przemysłu, np. w zakładach przeróbki węgla. Wentylator przeznaczony jest do pracy ciągłej.

Wentylatory GWE stanowią odpowiedniki wentylatorów typu WLE wielkości 600, 630 oraz 800.

Wentylatory GWE charakteryzują się niezawodnością pracy. Zastosowanie silników elektrycznych dSOKg 160 L2-E o mocy 18,5 kW pozwala uzyskać wysokie parametry spiętrzania i wydajności, przy wysokiej sprawności zespołu. Łopatki wirników wykonane są z trudno ścieralnej stali.

W wentylatorach można zastosować dodatkowe elementy handlowe: zestaw tłumików spełniających wymagania norm PN-81/N-01306 oraz PN-N 01307:1994 dla ochrony akustycznej, elementy zmniejszające straty spiętrzenia wentylatora, np.: wloty, dyfuzory, konfuzory, zestaw złączek redukcyjnych do współpracy z lutniociągami o średnicy od 600 do 800 mm.

Istnieje możliwość zmiany parametrów wentylatora w uzgodnieniu z odbiorcą.


PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Karta produktu PDF