W EKO-WIN wyprzedaż magazynowa!

Górniczy Wentylator Elektryczny GWE 630B

Górnicze Wentylatory Elektryczne typu GWE przeznaczone są do przewietrzania górniczych wyrobisk korytarzowych wentylacją odrębną oraz do współpracy z urządzeniami odpylającymi.

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 10 szt.

CENA: 35 000 PLN / szt.


Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-800-P

Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-800-P jest wentylatorem lutniowym,
osiowym, napędzanym silnikiem elektrycznym. Składa się z dwóch zasadniczych
części: zespołu wlotowego oraz kierownicy. Wyposażenie elektryczne wentylatora
stanowi silnik elektryczny budowy ognioszczelnej typu dSOKg 180M2-P.

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 10 szt.

CENA: 40 000 PLN / szt.


Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000/37/P

Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000/37/P jest przeznaczony do stosowania
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metalu i/lub
pyłu węglowego oraz w zakładach przeróbki węgla. Wentylator może być wykorzystywany
również w innych gałęziach przemysłu. Wyposażenie elektryczne wentylatora stanowi
silnik elektryczny budowy ognioszczelnej typu dSOKg 200L2B-P z możliwością przełączania
wartości napięcia zasilającego.

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 10 szt.

CENA: 50 000 PLN / szt.


Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000B/45/P

Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000B/45/P przeznaczony jest do stosowania
w podziemnych zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu
oraz wybuchem pyłu węglowego. Wentylator może być stosowany w wentylacji ssącej,
tłoczącej lub kombinowanej. Zastosowanie silników typu dSOKg 200L2Bz-P pozwala uzyskać
wysokie parametry spiętrzenia i wydajności z zachowaniem wysokiej sprawności zespołu.

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 2 szt.

CENA: 60 000 PLN / szt.


Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000B/2×55/2N/P

Wielonapięciowy Wentylator Górniczy typu WWG-1000B/2×55/2N/P przeznaczony jest do
przewietrzania górniczych wyrobisk korytarzowych wentylacją odrębną oraz do współpracy
z urządzeniami odpylającymi lub klimatyzacją. Jest wentylatorem lutniowym, osiowym,
napędzanym dwoma silnikami elektrycznymi budowy ognioszczelnej typu dSOKgsk
200L4/2N-P. Składa się z dwóch zasadniczych zespołów: zespołu wlotowego oraz zespołu
wylotowego.

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 2 szt.

CENA: 135 000 PLN / szt.