Opis urządzenia

Urządzenie Odpylające UO-630-1 jest przeznaczone do usuwania pyłów z przepływającego przez nie powietrza, szczególnie pyłów węglowych, węglowokamiennych, kamiennych i przemysłowych. Usuwanie pyłów odbywa się metodą mokrą. Urządzenie pracuje w zamkniętym obiegu wody.

Urządzenie Odpylające UO-630-1 może pracować w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego). Urządzenie spełnia warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 263, poz. 2203) i należy do urządzeń grupy I kategorii M2.

Urządzenie Odpylające UO-630-1 przystosowane jest do pracy w wyrobiskach korytarzowych drążonych kombajnami chodnikowymi, przewietrzanych wentylacją kombinowaną lub ssącą.

Urządzenie Odpylające UO-630-1 może pracować jako urządzenie stacjonarne do odpylania przesypów, wywrotów, komór w podziemiach kopalń oraz w zakładach przeróbki węgla.

Urządzenie Odpylające UO-630-1 może współpracować z przenośnikiem przyścianowym i kruszarką węgla, jako urządzenie mobilne.

Urządzenie Odpylające UO-630-1 można stosować poza zakładami górniczymi, np. w zakładach koksowniczych, elektrowniach, ciepłowniach, zakładach produkcyjnych z wydzielonymi strefami wybuchowości pyłu.

Urządzenie Odpylające UO-630-1 może współpracować z wentylatorami typu GWE 630B/18,5 lub GWE 630B/2×18,5 oraz wentylatorami innych typów, np. WLE. Wentylator może być umieszczony zarówno przed, jak i za Urządzeniem Odpylającym.

W Urządzeniu Odpylającym można zastosować dodatkowe elementy handlowe np. Dyszę Wirową, kierownicę wstępną, separator wstępny, zwężki redukcyjne, węże spływowe o średnicach w zakresie 80÷120 mm, części złączne, nośne. Istnieje możliwość zmiany kształtu i usytuowania zbiornika wody pod urządzeniem lub w miejscu wskazanym przez Użytkownika.


PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Karta produktu PDF